april 2014

Archief op maand

  • Let op de crisisheffing

    Ook in 2014 bent u als werkgevers 16% eindheffing verschuldigd over het loon van elke werknemer die meer dan € 150.000,- verdient. Het gaat om het belastbaar loon dat is genoten in 2013. Let op De crisisheffing moet in principe worden afgedragen in de aangifte loonheffingen van maart 2014. Ook voor de crisisheffing in 2014 is het […]

  • Denk aan de BTW-suppletie

    Een BTW-suppletie is een aanvulling op de aangifte BTW. Het kan tenslotte gebeuren dat, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig BTW is betaald. Dit wordt gecorrigeerd door middel van een BTW-suppletie. BTW-suppletie verplicht Bij het opmaken van de jaarstukken blijkt dikwijls dat er door diverse […]

  • Geen aftrek voor bijtelling zakelijk gebruik privé auto

    De belastingrechter heeft onlangs weer beslist dat de 500 km-grens voor privé-kilometers niet wordt verruimd. Wanneer u een kilometeradministratie bijhoudt om daarmee aan te kunnen tonen dat u de zakelijke auto niet voor meer dan 500 kilomter per jaar privé gebruikt en daarnaast ook nog eens regelmatig zakelijke kilometers maakt met uw privé auto is […]