oktober 2014

Archief op maand

  • Lijfrentekapitaal belast als beslistermijn verstrijkt

    Heeft u een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvan de einddatum in zicht komt? Weet u in dat geval al waarvoor u het vrijkomende kapitaal wilt gebruiken? U kunt er een lijfrente voor aankopen of het kapitaal laten uitkeren. U moet uw keuze maken binnen een wettelijk bepaalde beslistermijn. Zolang u nog geen keuze heeft gemaakt, is […]

  • Eigenwoninglening afsluiten

    Bent u dga of heeft u overtollige liquide middelen in uw bv? Dan kan het voor u aantrekkelijk zijn om een eigenwoninglening af te sluiten bij de bv. Wat zijn de fiscale voordelen? U kunt als dga de rente ten laste van uw inkomen in box 1 onderbrengen tegen maximaal 51,5% (in 2014 bij een […]