VT Accountants

Auteur archief

 • Overlijden Cor van der Zanden

  Tot ons grote verdriet moeten wij u mededelen dat vanochtend, maandag 19 februari, de grondlegger van VT Accountants BV (voorheen accountantskantoor van der Zanden BV), de heer Cor van der Zanden op 82 jarige leeftijd plotseling is overleden. Hierdoor kan het zijn dat wij de komende week wellicht minder bereikbaar zijn dan u van ons […]

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2017

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u reeds klant bent bij […]

 • Nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s) in 2018

  U bent ondernemer en u wilt vanaf 1 januari 2018 mensen aannemen die een uitkering ontvangen. Of u wilt een al bij u in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in een passende functie laten werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers vanaf volgend jaar subsidies krijgen, de loonkostenvoordelen (LKV’s). Hierna leest […]

 • Enkele maatregelen in het arbeidsrecht uit het Regeerakkoord

  Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar (nu 2 jaar) een contract voor onbepaalde tijd; Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte; Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding; De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 […]

 • Enkele maatregelen in de sociale zekerheid uit het Regeerakkoord

  Het kabinet Rutte III heeft ook veel plannen op het terrein van de sociale zekerheid. We noemen de meest ingrijpende hierna alleen puntsgewijs. Alle aangekondigde maatregelen moeten immers eerst nog in concrete voorstellen worden verwerkt en nog door de Tweede en daarna door de Eerste Kamer worden aangenomen. Niets is dus nog zeker. De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers gaat voor kleine werkgevers (tot […]

 • Verhoging box-2-tarief en andere maatregelen uit het Regeerakkoord

  We noemen nog enkele andere aangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord. Zo wil het kabinet Rutte III het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 verhogen van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. U kunt verliezen nog wel één […]

 • Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen

  Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen. Maar nog niet volgend jaar. De aangekondigde verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% van € 200.000 naar € 250.000 gaat namelijk niet door. Maar als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaan de tarieven vanaf 2019 wel omlaag. Het 20%-tarief gaat stapsgewijs in drie jaar […]

 • Plannen uit het Regeerakkoord voor de zzp’er

  In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. Ja, u leest het goed. Maar er is meer. Zo komt er een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt. […]

 • Formuleer relatiebeding duidelijk

  U neemt een relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer om uw netwerk van relaties te beschermen. Het betreft dan met name functies waarbij het contact met relaties centraal staat, zoals bij adviesfuncties en bij commerciële functies. Het beding verbiedt uw (ex-)werknemer om gedurende een bepaalde periode contacten met uw relaties te onderhouden. Zo […]

 • Nieuwe regels voor overuren en uitruil minimumloon

  Er zijn enkele ontwikkelingen te melden met betrekking tot het uitbetalen van overuren tegen het wettelijk minimumloon en het uitruilen van overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. Uitbetalen en uitruilen overuren U moet vanaf 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 […]