VT Accountants

Auteur archief

 • Subsidie mogelijk voor Brexitgevolgen

  Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Met de Brexit-voucher kunnen Nederlandse mkb-ondernemingen die belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) subsidie aanvragen. Deze voucher kan worden gebruikt voor de inhuur van een externe deskundige, die onder […]

 • Percentages overgangsregeling afschaffing landbouwregeling bekendgemaakt

  De Belastingdienst en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over de percentages die u kunt gebruiken om de herzienings-btw te bepalen van agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee. Maakte u voor 1 januari 2018 gebruik van de landbouwregeling, dan kon u de btw bij de aanschaf van goederen en diensten niet in aftrek brengen. Er […]

 • ODV naar uw partner; pas uw testament aan!

  Wanneer u overlijdt en u heeft uw pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV, dan behoort uw ODV tot uw nalatenschap. Hierdoor moet uw partner erfgenaam worden, wil hij/zij na uw overlijden recht krijgen op uw ODV-aanspraken. Dit betekent in de praktijk dat u uw testament hierop omzetting zou de pensioenvoorziening op de balans […]

 • De (on)macht van de partner bij omzetting DGA-pensioen

  Vorig jaar kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Eén van die mogelijkheden is de omzetting van de pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting (ODV). Wilt u van deze optie gebruikmaken, dan heeft u daarvoor de toestemming nodig van uw partner en eventuele expartner(s). Maar hij/zij kan niet altijd zomaar weigeren, zo […]

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2017

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u reeds klant bent bij […]

 • Nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s) in 2018

  U bent ondernemer en u wilt vanaf 1 januari 2018 mensen aannemen die een uitkering ontvangen. Of u wilt een al bij u in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in een passende functie laten werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers vanaf volgend jaar subsidies krijgen, de loonkostenvoordelen (LKV’s). Hierna leest […]

 • Enkele maatregelen in het arbeidsrecht uit het Regeerakkoord

  Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar (nu 2 jaar) een contract voor onbepaalde tijd; Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte; Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding; De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 […]

 • Enkele maatregelen in de sociale zekerheid uit het Regeerakkoord

  Het kabinet Rutte III heeft ook veel plannen op het terrein van de sociale zekerheid. We noemen de meest ingrijpende hierna alleen puntsgewijs. Alle aangekondigde maatregelen moeten immers eerst nog in concrete voorstellen worden verwerkt en nog door de Tweede en daarna door de Eerste Kamer worden aangenomen. Niets is dus nog zeker. De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers gaat voor kleine werkgevers (tot […]

 • Verhoging box-2-tarief en andere maatregelen uit het Regeerakkoord

  We noemen nog enkele andere aangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord. Zo wil het kabinet Rutte III het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 verhogen van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. U kunt verliezen nog wel één […]