Toestemming partner afkoop of omzetting ODV

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot afkoop of de omzetting in de ODV moet uw (ex-) partner schriftelijk toestemming geven.

Uw (ex-)partner heeft bij echtscheiding in principe recht op een deel van het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Als gevolg van de keuze voor afkoop of spaarvariant verspeelt hij/zij deze rechten bij een mogelijke echtscheiding. Hij/zij wil wellicht wel instemmen met de afkoop of omzetting als u tegenover het verlies van zijn/haar pensioenrechten voldoende compensatie biedt. Het is daarom van het grootste belang dat uw (ex-)partner deugdelijk wordt geïnformeerd en dat u hem/haar betrekt bij de keuze die u wilt maken ten aanzien van uw pensioen in eigen beheer.

Stemt de partner niet in met de afkoop of met de omzetting in een ODV? Dan worden de eigenbeheeraanspraken bevroren.

DeelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
Gepost in: