Geen categorie

 • Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV

  Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld om de vrijgekomen middelen in te zetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Een flink deel van de  maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, wordt daarmee aangepast. Vijf tegemoetkomingen gelden voor de ondernemer met een BV.

 • Bovenwoning dansschool van de balans?

  Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de dansstudio, boven hun woning. Het geheel staat op de fiscale ondernemingsbalans. Als het pand met winst verkocht wordt, komt de vraag op of de bovenwoning wel terecht op de balans stond. Zo niet, dan is immers een flink deel van de behaalde winst belastingvrij. De rechter moest hierover beslissen.

 • Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf

  Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In rapportages over de monteur aan de werkgever is steeds sprake van zware medicatie en pijnklachten die het werken onmogelijk maken. De monteur blijkt echter toch auto te rijden en in zijn eigen bedrijfje te werken. Er lijkt iets niet te kloppen. De werkgever schakelt een recherchebureau in om beeldopnamen te maken bij het eigen bedrijf.

 • Sparen in eigen onderneming

  Een advocaat heeft bedacht dat sparen op een bankrekening van zijn onderneming fiscaal gunstiger is dan sparen in box 3. In de onderneming wordt immers de werkelijke rente belast, in box 3 een veel hoger forfaitair rendement. De Belastingdienst vindt echter dat de advocaat met circa € 390.000 te veel geld op zijn ondernemingsbalans liet staan. Volgens de Belastingdienst is het meerdere boven € 50.000 duurzaam overtollig en dus privévermogen in box 3. De advocaat gaat naar de fiscale rechter.

 • Meer subsidie beschikbaar voor verwijderen asbestdaken

  De subsidieregeling verwijderen asbestdaken is een groot succes. Daarom is er besloten het subsidiebudget voor deze regeling te verhogen van € 11,3 naar € 17,5 miljoen.  Met deze subsidieregeling kunnen particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden € 4,50 subsidie ontvangen per vierkante meter verwijderd asbestdak. De subsidie kan oplopen tot een maximum van € 25.000 […]

 • Invoering compensatieregeling transitievergoeding pas in 2020

  De invoering van de compensatieregeling voor de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, is weer uitgesteld. De regeling treedt nu pas op 1 januari 2020 in werking. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie zal daardoor worden verhoogd. De compensatie moet het voor u als werkgever […]

 • Pas de studentenen scholierenregeling toe

  Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat of omdat u juist in de zomer een seizoenpiek heeft en extra personeel moet inzetten om het werk gedaan te krijgen? Maak dan gebruik van de fiscaal aantrekkelijke studenten- en scholierenregeling. Daarbij mag u gebruikmaken van de kwartaaltabel, waardoor er […]

 • Waar blijft het UBO-register?

  Dat duurt nog wel even, want de komst van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het wetsvoorstel wordt nu pas begin 2019 […]

 • Dit jaar uw pensioen afkopen met 25% korting

  Een andere mogelijkheid voor uw in eigen beheer opgebouwde pensioen is afkoop met een korting. Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van de jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. Over dit bedrag ineens moet u belasting […]

 • Subsidie mogelijk voor Brexitgevolgen

  Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Met de Brexit-voucher kunnen Nederlandse mkb-ondernemingen die belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) subsidie aanvragen. Deze voucher kan worden gebruikt voor de inhuur van een externe deskundige, die onder […]