maart 2016

Archief op maand

  • Gehuwde mantelzorger geen partner voor Successiewet

    Door de wetgever wordt er een onderscheid gemaakt tussen gehuwde mantelzorgers die samenwonen met een erflatende ouder en ongehuwde mantelzorgers, dit is niet in strijd met het vrij genot van eigendom in artikel 1 EP EVRM. Na de herziening van de Successiewet 1956 worden alleen personen die wederzijds en tegelijkertijd een zorgverplichting aangaan, aangemerkt als […]

  • Is uw asbestdak al vervangen?

    Sinds 1 januari 2016 is een subsidieregeling geopend om eigenaren van asbestdaken te ondersteunen en stimuleren in het verwijderen van deze asbest. In 2024 zullen asbestdaken in Nederland verboden zijn, het gaat hier om een verbod voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten of dakleien. De eigenaren van deze asbestdaken […]