Jaarrekening

De jaarrekening is een document waar u als ondernemer inzicht krijgt in de resultaten van uw bedrijf. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Dit is niet alleen van belang voor uzelf maar ook voor instellingen zoals bijvoorbeeld banken, zij zullen graag willen weten hoe het er met hun centen voor staat.

Nadat u uw boekhouding af heeft gegeven op kantoor gaat er een medewerker mee aan de slag door alle gegevens in te boeken. De informatie die hieruit voortvloeit wordt door een andere medewerker nagekeken voor optimale controle en wanneer alles klopt wordt er een jaarrekening van gemaakt.

Het is dus van groot belang dat u dit door een professioneel en deskundig bedrijf laat doen, met plezier willen wij u onze hulp aanbieden.

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijke plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van bijvoorbeeld een krediet bij de bank, ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van de periode voor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat te stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.