Maandelijkse archieven: maart 2020

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn in de....

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt, raakt....

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de....

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond....

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Om de lage WW-premie toe te mogen passen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij....

Papieren schenking belast

Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren schenking van....

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties....

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van....

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen....

Noodloket voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van €....