Maandelijkse archieven: oktober 2021

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door de....

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand overgedragen aan....

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die voorheen uitstel van betaling in verband met....

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Een winkelmedewerkster is vakken aan het vullen. Ze pakt een confettikanon dat in het verkeerde....

KvK gaat woonadressen afschermen

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het....

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers die door....

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 een....

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Voor sommige fiscale faciliteiten geldt als voorwaarde dat de....