Maandelijkse archieven: januari 2022

Rechtsherstel box 3-heffing

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel onrechtmatig is, maar....

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale....

STAP-budget aanvragen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro....

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) op leeftijd wil zijn kinderen laten participeren in zijn holding-BV, die voornamelijk....

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor....

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd.....

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Een echtpaar had in 2017 en 2018 een vermogen in box 3 van meer dan....

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

De hoogste rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of en, zo ja, op....