Maandelijkse archieven: februari 2022

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24%....

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is namelijk....

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat....

Formulier inkomstenbelasting 2021

Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het....

Oproepkracht eist achterstallig loon

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot....

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1....

Vergoeding reiskosten belast

De werknemers van een VOF voerden schoonmaakwerkzaamheden uit in de horeca en in vakantieparken. De....

Bitcoins en BTW

De bitcoin is een niet wettig, digitaal betaalmiddel (cryptocurrency). Met bitcoins kunnen onder meer goederen....

DGA en meestverdienende werknemer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt van zijn holding een salaris van € 70.000. De holding bezit....