Maandelijkse archieven: maart 2022

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een....

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren.....

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze....

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing....

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor....

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet....

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op....

Terug naar het werk: carpoolen?

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u....

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband....

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt....