Maandelijkse archieven: juni 2022

Camping en woon-werkverkeer

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn....

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post....

Barbecue werkgever en loonheffingen

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de....

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het....

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling....

Bijtelling twee auto’s van eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee auto’s van zijn BV.....

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder....

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder.....