Maandelijkse archieven: oktober 2022

Update handreiking fiets van de zaak

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer geldt....

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Een werknemer bij een betonleverancier met een contract voor zes maanden krijgt na bijna vijf....

Tegemoetkoming energiekosten MKB

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten....

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bouwtechnisch adviesbureau ontvangt een uitkering van het UWV van bijna....

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Vanwege de lockdown tijdens de coronapandemie heeft een werkgever in de slagerijbranche onvoldoende werk voor....

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom wordt het....

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in....