Maandelijkse archieven: december 2022

Belastingwijzigingen 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke wijzigingen....

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het....

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart.....

Overuren verplicht uitbetalen?

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de....

Voorkom einde jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari....

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Een werkgever kan de verhoogde vrije ruimte in 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de....

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het....

Vastgoed in Box 3

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het....

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over....