Maandelijkse archieven: mei 2023

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens....

Aanzegging einde contract in contract zelf

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is verlengd.....

Inbreng VOF in bestaande BV

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben....

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Een medewerker van een callcenter moet volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten voor....

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Een bedrijf wordt verkocht, maar wil dat de zittende manager tijdelijk aanblijft. Hij wordt statutair....

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13%.....

Verfijningen in box 3

De invoering van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld....

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en DSR) verbeteren....

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Als u verhuiskosten van een werknemer vergoedt, is deze vergoeding soms vrijgesteld. Wanneer deze vrijstelling....