Maandelijkse archieven: juli 2023

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Een onderneemster heeft financiële activa – effecten en banktegoeden –  van meer dan € 1.300.000....

Vrijwilliger en vergoeding

Als een organisatie met vrijwilligers werkt, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval....

Vastgoedtransactie belast

Een vastgoed-BV heeft een perceel grond. Het is door de gemeente aangewezen als perceel waarop....

Teamuitje en loonheffingen

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen?....

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een vordering in rekening courant op zijn B.V. van ruim €....

Kilometeradministratie achteraf

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt zakelijk een auto. Hij gebruikt de auto ook privé. ....

Onzakelijk verlies op woning DGA

Een BV koopt een woning voor € 637.500 en laat deze voor € 375.000 levensloopbestendig....

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Dat komt door een uitspraak van de....