Maandelijkse archieven: november 2023

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige....

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Vader heeft certificaten van aandelen in zijn Holding-BV geschonken aan zijn  kinderen. Voor de schenkbelasting....

DGA toch premieplichtig

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De....

Tegenbewijsregeling in box 3?

Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een tegenbewijsregeling....

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de overeenkomst van....

Rente familielening te hoog

Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een....

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Werkgever in de vleesverwerkende industrie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst met een medewerker te....

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en....