Auteur archieven: VT Accountants

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Ondernemers stellen regelmatig vragen over de aftrekbaarheid van kosten van eten en drinken. De aftrekbaarheid....

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Een werknemer van zestig jaar met een lang dienstverband en uitsluitend goede beoordelingen wordt ziek.....

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Een echtpaar koopt in september 2021 voor € 440.000 een nieuw huis. De sleutel krijgen....

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Een werkneemster en haar werkgever sluiten in het kader van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst....

Onderneming zonder inkomen

Een ondernemer heeft ruim tien jaar een eenmanszaak in het implementeren van SAP-software en het....

Werknemer weigert passende functies

Per 1 januari 2022 vervalt de functie van een medewerker. In oktober 2021 heeft de....

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Een onderneemster heeft financiële activa – effecten en banktegoeden –  van meer dan € 1.300.000....

Vrijwilliger en vergoeding

Als een organisatie met vrijwilligers werkt, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval....

Vastgoedtransactie belast

Een vastgoed-BV heeft een perceel grond. Het is door de gemeente aangewezen als perceel waarop....

Teamuitje en loonheffingen

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen?....