mei 2015

Archief op maand

 • Speerpunten van de Belastingdienst

  Ieder jaar wordt op een aantal thema’s de aangifte inkomstenbelasting extra gecontroleerd. De thema’s voor dit jaar zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar, zoals dieetkosten, medicijnen, buitenlandse pensioenen, buitenlands vermogen en echtscheiding. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 zijn daaraan toegevoegd de volgende thema’s: aftrek van onderhoudskosten op monumentenpanden, negatieve inkomsten uit overige werkzaamheden en onzakelijke […]

 • Einde sluiproute ontduiken ketenregeling

  U mag gedurende 3 jaar maximaal 3 arbeidscontracten aanbieden aan een werknemer. Deze ketenregeling kon u tot voor kort omzeilen via een vaststellingsovereenkomst. De truc werkte als volgt: na drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Daarin wordt verwezen naar een gelijktijdig ondertekende vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan het arbeidscontract op […]

 • Verlies in 2014? Doe dan snel aangifte VPB!

  Heeft uw BV in 2014 een moeilijk jaar gehad en verlies geleden? Was 2013 nog een winstjaar, dan verdient het de aanbeveling de aangifte VPB 2014 zo spoedig mogelijk in te dienen. Na het indienen van de aangifte kunt u namelijk verzoeken om een voorlopige verliesverrekening op basis van het in de aangifte aangegeven verlies. […]

 • Ontslagvergoeding overmaken naar eigen BV?

  De stamrechtvrijstelling voor gouden handdrukken is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Voor de op 31 december 2013 bestaande gevallen blijven de ‘oude’ fiscale spelregels echter van toepassing. Een van die regels was dat je mocht wisselen van stamrechtuitvoerder. Een ontslagstamrecht dat was ondergebracht bij een verzekeraar of bank mocht vroeger worden overgebracht naar […]