Verlies in 2014? Doe dan snel aangifte VPB!

Heeft uw BV in 2014 een moeilijk jaar gehad en verlies geleden? Was 2013 nog een winstjaar, dan verdient het de aanbeveling de aangifte VPB 2014 zo spoedig mogelijk in te dienen.

Na het indienen van de aangifte kunt u namelijk verzoeken om een voorlopige verliesverrekening op basis van het in de aangifte aangegeven verlies. De Belastingdienst zal dan 80% van het vermoedelijke verlies over 2014 versneld verrekenen met de winst over 2013. Deze verrekening leidt tot een teruggaaf van een deel van de over het jaar 2013 betaalde vennootschapsbelasting. Dit levert uw BV een liquiditeitsvoordeel op omdat uw BV sneller over het bedrag van de teruggaaf kan beschikken.

Bij de definitieve verliesverrekening wordt, als de Belastingdienst de aangifte 2014 niet corrigeert, de resterende 20% van het verlies verrekend met het jaar 2013.