Maandelijkse archieven: juni 2016

Informatieplicht bij beëindiging dienstverband

Bent u met een werknemer in onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden? Controleer in....

Biedt een modelovereenkomst voldoende zekerheid?

In modelovereenkomsten staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’....