juni 2016

Archief op maand

  • Informatieplicht bij beëindiging dienstverband

    Bent u met een werknemer in onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden? Controleer in dat geval of er uitsluitings- of weigeringsgronden voor een uitkering (meestal ZW- of WW-uitkering) aan de orde zijn. Als dat zo is, informeer uw werknemer dan over dit risico voorafgaand aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst. De rechter vernietigt anders de beëindigingsovereenkomst op verzoek van de werknemer als […]

  • Biedt een modelovereenkomst voldoende zekerheid?

    In modelovereenkomsten staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’ of ‘Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht’. Hoe gaat de Belastingdienst controleren of er volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt? En wat zijn de gevolgen? Staatssecretaris Wiebes heeft deze en andere […]