Informatieplicht bij beëindiging dienstverband

Bent u met een werknemer in onderhandeling over de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden? Controleer in dat geval of er uitsluitings- of weigeringsgronden voor een uitkering (meestal ZW- of WW-uitkering) aan de orde zijn.

Als dat zo is, informeer uw werknemer dan over dit risico voorafgaand aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst. De rechter vernietigt anders de beëindigingsovereenkomst op verzoek van de werknemer als hem/haar een uitkering wordt geweigerd.