december 2015

Archief op maand

 • Meld tijdig uw eigenwoninglening

  Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn […]

 • Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

  Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2015, zodat u niet een te lage voorlopige aanslag krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8,05% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

 • Transitie- of ontslagvergoeding bij samenloop met oude afspraken?

  Sinds 1 juli jl. moet u als werkgever een transitievergoeding betalen als u een werknemer na twee jaar ontslaat. Er kunnen dan echter al afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding waaraan u gebonden bent. Zonder nadere maatregelen zou u dan aan één werknemer een ontslagvergoeding én een transitievergoeding moeten betalen. Om dit te voorkomen is […]

 • Versoepelde regels bij doorwerken na AOW-leeftijd

  Vanaf 1 januari 2016 kunt u 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een AOW’er aangaan gedurende een periode van 48 maanden. De opzegtermijn wordt een maand en u mag de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Wordt de AOW’er ziek, dan moet u 13 (in plaats van 104) weken loon doorbetalen. Heeft […]

 • Plan uw investeringen

  Wanneer u nog een herinvesteringsreserve heeft die dit jaar gebruikt moet worden, investeer dan nog in 2015. Dat is het geval als 2015 het derde jaar is na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve vormde. Hiermee voorkomt u dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen. Spreid uw investeringen voor meer kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Voor […]

 • Is uw loonadministratie al WAS-proof?

  De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 gedeeltelijk in werking getreden, namelijk voor zover het de ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon betreft en de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie). De ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon houdt in dat bij onderbetaling de werknemer […]

 • Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2015

  Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrente bankspaarproduct. De premie die u betaalt is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later betaalde […]

 • Box-3-heffing over reële rendementen niet haalbaar

  Als het aan het kabinet ligt wordt vanaf 2017 het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000,- per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijkse veranderende fictieve rendementen. Voor het jaar 2017 wordt het fictief rendement 2,9% tot een vermogen van € 100.000,- (per belastingplichtige), tussen […]