Is uw loonadministratie al WAS-proof?

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 gedeeltelijk in werking getreden, namelijk voor zover het de ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon betreft en de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW (voorheen: de Arbeidsinspectie).

De ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon houdt in dat bij onderbetaling de werknemer die in een keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers werkt, de keuze heeft om zijn eigen werkgever en/of andere opdrachtgevers binnen de keten hiervoor aansprakelijk te stellen. De maatregelen die de nodige impact hebben op de inrichting van uw (loon) administratie treden op 1 januari 2016 in werking. Dat zijn de onderdelen die betrekking hebben op de verplichting om het minimumloon giraal uit te betalen, het verbod op inhoudingen op – en verrekeningen met – het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook. Dit laatste is overigens alleen aan de orde als de onkostenvergoeding onderdeel uitmaakt van het loon dat u met uw werknemer bent overeengekomen. Betaalt u de onkostenvergoeding dus naast het loon, dan hoeft u deze niet op de loonstrook te specificeren. U moet de wijzigingen op 1 januari 2016 in uw loonadministratie hebben verwerkt. Zorg dat u tijdig actie onderneemt om boetes te voorkomen.