februari 2014

Archief op maand

 • Lager belast dividend

  Voor het jaar 2014 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25% naar 22%. Dit tarief geldt zowel voor vervreemdingswinsten als dividenduitkeringen. Het doet daarbij niet ter zake in welk jaar de winst is gemaakt waar het dividend uit betaald wordt. Bovendien geldt de tariefverlaging tot een inkomen van € 250.000,-. Het […]

 • Betaal loonheffing op tijd

  Als inhoudingsplichtige moet u aangifte loonheffingen doen. U moet op tijd aangifte doen en de loonheffing op tijd betalen. Doet u dit niet dan kan dit grote gevolgen voor u hebben. Indien u namelijk opzettelijk niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd de loonheffingen betaalt, loopt u het risico op een vergrijpboete. Bij fraude kan […]

 • Fiscus gaat strenger controleren op kosten ondernemer

  U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen op uw opbrengst. Zakelijke kosten zijn kosten die, binnen redelijke grenzen, nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. U kunt bij zakelijke kosten onder andere denken aan de volgende […]

 • Wat zijn uw kredietmogelijkheden?

  In tijden van crisis zijn er genoeg ondernemers op zoek naar kredietmogelijkheden. De overheid is zich hiervan bewust en heeft een aantal kredietregelingen tijdelijk aantrekkelijk gemaakt. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) De overheid heeft ‘De Borgstelling MKB-kredieten’ (BMKB) per 1 november 2013 verruimd. Sluit u bij de bank een lening af van maximaal € 200.000,-? Dan staat […]

 • Er komen meer boekenonderzoeken

  De Belastingdienst zal in 2014 en daarna meer boekenonderzoeken uitvoeren. De Belastingdienst heeft hiervoor extra geld en extra personeel vrijgemaakt. Uit de praktijk blijkt dat de meeste boekenonderzoeken gehouden worden op het gebied van: scholingssubsidies (WVA); loonbelasting; privéopnamen eigenaar; rekening-courant aandeelhouder met bv; auto van de zaak (bijtelling); buitenlandse bankrekeningen. Tip U hebt bij een […]

 • Stijging RDA

  U kunt dit jaar meer profiteren bij het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het aftrekpercentage van de Research & Developmentaftrek (RDA) is namelijk verhoogd van 54% naar 60%. De RDA is een extra aftrek van de winst voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Het bedrag dat u […]

 • Let op de verhuurdersheffing

  Indien u eigenaar bent van meer dan 10 huurwoningen met een huur van maximaal € 699,48, dan krijgt u in 2014 mogelijk te maken met de verhuurdersheffing.  Het tarief van deze heffing bedraagt in 2014 0,381%. Dit tarief loopt daarna verder op van 0,449% in 2015 tot 0,491% in 2016 en 0,536% in 2017. U […]

 • Nieuwe voorwaarden voor jaaraangifte btw

  Wilt u liever jaaraangifte doen voor de btw dan bijvoorbeeld kwartaalaangifte? Dan kunt u de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om jaaraangifte te doen. U dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jaaraangifte btw: U betaalt per jaar minder dan € 1.883,- btw. U levert per jaar voor minder […]

 • Bedrijfsmiddel of voorraad?

  Het kan voorkomen dat een vermogensbestanddeel door een wijziging van de functie niet meer als bedrijfsmiddel maar als voorraad wordt aangemerkt. Fiscaal heeft dat consequenties. De kwalificatie ‘bedrijfsmiddel’ is om verschillende redenen van belang: Toepassing van de wettelijke afschrijvingsregels, waaronder ook de mogelijkheid van willekeurige afschrijving. Slechts voor investeringen in bedrijfsmiddelen is een beroep op […]

 • Extra aftrek voor uw investering

  Ga na of uw investering op de Milieulijst of Energielijst 2014 staat. Indien u namelijk investeert in een bedrijfsmiddel dat op één van deze twee lijsten voorkomt, dan krijgt u extra inkomsten- of vennootschapsbelasting terug van de Belastingdienst of hoeft u minder belasting te betalen. Dit geldt voor ondernemers en BV’s of NV’s. 1.1 Extra […]