Er komen meer boekenonderzoeken

De Belastingdienst zal in 2014 en daarna meer boekenonderzoeken uitvoeren. De Belastingdienst heeft hiervoor extra geld en extra personeel vrijgemaakt.

Uit de praktijk blijkt dat de meeste boekenonderzoeken gehouden worden op het gebied van:

  • scholingssubsidies (WVA);
  • loonbelasting;
  • privéopnamen eigenaar;
  • rekening-courant aandeelhouder met bv;
  • auto van de zaak (bijtelling);
  • buitenlandse bankrekeningen.

Tip

U hebt bij een boekenonderzoek een meewerkplicht. Het is echter aan te raden om eerst een adviesgesprek te hebben met uw adviseur alvorens uw medewerking of toestemming te verlenen.