Maandelijkse archieven: juli 2016

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

Een andere wijziging van de Wet werk en zekerheid voorziet in een compensatie voor de transitievergoeding die u....

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen stapje dichterbij

De beperking van de algemene gemeenschap van goederen is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk....

Geen transitievergoeding bij vervangende cao-voorziening

Tot nu toe kan uw werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige....

Verbod op inhoudingen op WML: opnieuw uitstel en uitzonderingen

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon (WML) treedt niet in werking op 1 juli 2016, maar....