juli 2016

Archief op maand

 • Compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

  Een andere wijziging van de Wet werk en zekerheid voorziet in een compensatie voor de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie zal daardoor worden verhoogd. De compensatie moet het voor u als werkgever niet meer nodig maken om een werknemer na 2 jaar ziekte uitsluitend in dienst te houden om aan […]

 • Beperking wettelijke gemeenschap van goederen stapje dichterbij

  De beperking van de algemene gemeenschap van goederen is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel aangenomen. Als ook de Eerste Kamer dit doet, dan wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had vóór het huwelijk en giften en erfenissen die u ontvangt tijdens […]

 • Geen transitievergoeding bij vervangende cao-voorziening

  Tot nu toe kan uw werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Die gelijkwaardige voorziening kan zijn een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling. De gelijkwaardigheid van de vervangende cao-voorziening leidt echter tot problemen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De regeling wordt daarom aangepast en beperkt tot uitsluitend ontslag om bedrijfseconomische redenen. In dat geval hoeft de cao-voorziening niet meer […]

 • Verbod op inhoudingen op WML: opnieuw uitstel en uitzonderingen

  Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon (WML) treedt niet in werking op 1 juli 2016, maar wordt verder uitgesteld naar 1 januari 2017. U krijgt als werkgever zo meer tijd om u voor te bereiden op de wijzigingen uit de Wet aanpak schijnconstructies. Bovendien wordt een uitzondering  op het verbod gemaakt voor huisvesting en voor een ziektekostenverzekering. Wel zullen er voorwaarden worden verbonden aan […]