Beperking wettelijke gemeenschap van goederen stapje dichterbij

De beperking van de algemene gemeenschap van goederen is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel aangenomen.

Als ook de Eerste Kamer dit doet, dan wordt de gemeenschap van goederen beperkt tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had vóór het huwelijk en giften en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt. Als u niet vastlegt wat uw vermogen was voordat u in het huwelijk trad, of als u de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en/of erfenissen niet administreert, dan wordt er van uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. Als u dat niet wil, moet u bewijzen dat dit niet zo is.