maart 2017

Archief op maand

 • Leg de afspraken met uw BV vast

  U gaat met uw BV allerlei rechtsverhoudingen aan. U leent bijvoorbeeld bij (of aan) uw BV of u neemt bedragen op in rekening-courant bij uw BV. Of u maakt afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Wist u dat u wettelijk verplicht bent om deze onderlinge rechtsverhoudingen schriftelijk vast te leggen en dat u deze moet bewaren in […]

 • Oplossing voor tegenvallend pensioen verlengd tot 1 juli 2017

  Bereikt u binnenkort uw pensioenleeftijd en heeft u pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling? In dat geval kunt u worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen. Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Goed nieuws is dat deze problematiek wordt aangepakt met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Tot het moment van invoering van deze wet […]

 • Minimumlooptijden spaar- en beleggingshypotheken gaan helemaal vervallen

  Heeft u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) of een box-3-kapitaalverzekering van vóór 1 januari 2001? U kunt dan bij uitkering gebruikmaken van een vrijstelling in box 1 als u ten minste 15 of 20 jaar premie of inleg heeft betaald. Deze minimumlooptijden gaan […]

 • No-riskpolis arbeidsgehandicapte onbeperkt geldig

  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? In dat geval kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt de arbeidsbeperkte werknemer ziek, dan is de loondoorbetaling door deze polis afgedekt. De polis was tijdelijk (tot 1 januari 2021), maar voortaan kunt u de no-riskpolis onbeperkt gebruiken. Wilt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen? […]

 • Wijzigingen gebruikelijk loon

  Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Dat gebruikelijk loon wordt in 2017 ten minste gesteld […]