Leg de afspraken met uw BV vast

U gaat met uw BV allerlei rechtsverhoudingen aan. U leent bijvoorbeeld bij (of aan) uw BV of u neemt bedragen op in rekening-courant bij uw BV. Of u maakt afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Wist u dat u wettelijk verplicht bent om deze onderlinge rechtsverhoudingen schriftelijk vast te leggen en dat u deze moet bewaren in uw administratie?

Dit is met name van belang om de zakelijkheid van de afspraken met uw BV te kunnen aantonen. Heeft u de afspraken schriftelijk vastliggen, dan moet de inspecteur bewijzen dat de afspraken niet zakelijk zijn. Controleer of de rechtshandelingen met uw BV schriftelijk vastliggen en zorg dat dit alsnog wordt gedaan als dat (nog) niet is gebeurd.