Maandelijkse archieven: augustus 2014

Uitstel verlengt navorderingstermijn

In beginsel geldt een navorderingstermijn van 5 jaar. Deze termijn wordt verlengd tot 12 jaar....

Afschrijfkosten specifieke zorg

Met ingang van 1 januari 2014 is in de Wet IB 2001 een beperking aangebracht....

Einde crisisheffing

Vanaf 2015 hoeven werknemers geen extra belasting meer te betalen voor werknemers die jaarlijks meer....