augustus 2014

Archief op maand

  • Uitstel verlengt navorderingstermijn

    In beginsel geldt een navorderingstermijn van 5 jaar. Deze termijn wordt verlengd tot 12 jaar bij buitenlandse inkomsten en vermogen. Deze termijnen worden verlengd met het verleende uitstel voor het indienen van uw aangifte. Dit betekent dat de navorderingstermijnen nog langer zijn indien u uitstel hebt.  In een casus speelde het volgende Belanghebbende doet vrijwillig […]

  • Afschrijfkosten specifieke zorg

    Met ingang van 1 januari 2014 is in de Wet IB 2001 een beperking aangebracht in de mogelijkheid om uitgaven voor hulpmiddelen als aftrekpost aan te merken. Uitgaven voor sommige hulpmiddelen kunnen vanaf die datum niet meer als specifieke zorgkosten in aftrek worden gebracht. Het gaat om rolstoelen, scootmobielen en aanpassingen aan, in of om […]

  • Einde crisisheffing

    Vanaf 2015 hoeven werknemers geen extra belasting meer te betalen voor werknemers die jaarlijks meer dan € 150.000,- verdienen. De crisisheffing geldt wel voor 2013 en 2014 maar of de heffing voor deze jaren overeind blijft, is nog maar de vraag. De crisisheffing is namelijk mogelijk in strijd met Europees recht. Let op U dient […]