Uitstel verlengt navorderingstermijn

In beginsel geldt een navorderingstermijn van 5 jaar. Deze termijn wordt verlengd tot 12 jaar bij buitenlandse inkomsten en vermogen. Deze termijnen worden verlengd met het verleende uitstel voor het indienen van uw aangifte. Dit betekent dat de navorderingstermijnen nog langer zijn indien u uitstel hebt. 

In een casus speelde het volgende

Belanghebbende doet vrijwillig aangifte van zijn verzwegen bankrekening in Zwitserland. De navorderingsaanslagen die daarvan het gevolg zijn, worden buiten de 12-jaarstermijn opgelegd. Volgens de rechter zijn deze aanslagen tijdig opgelegd. Hoewel de inspecteur daarvoor geen schriftelijk bewijsstuk heeft, kan hij toch aannemelijk maken dat aan de gemachtigde van belanghebbende 11 maanden uitstel is verleend voor de indiening van de aangifte. Het verleende uitstel verlengt de navorderingstermijn.

Let op

Ook al dient u de aangifte eerder in, voor de aanslagtermijn is dus steeds het verleende uitstel – en niet het gebruikte uitstel – bepalend voor het tijdig opleggen van de aanslag.