mei 2017

Archief op maand

 • Overige pensioenmaatregelen zijn al wel in werking getreden

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ bevat ook twee pensioenmaatregelen die niet specifiek zijn gericht op de DGA. Deze zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden. Het betreft versoepelingen van het doorwerkvereiste en de maximum pensioenopbouw. Doorwerkvereiste In uw pensioenregeling staat wanneer u met pensioen gaat. Dat kan eerder zijn […]

 • Afschaffen pensioen eigen beheer een voldongen feit

  De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mag opbouwen in uw eigen BV. U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor […]

 • Geen navordering verjaarde erfbelasting

  Heeft de Belastingdienst u een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd voor erfdelen die meer dan 12 jaar voor 1 januari 2012 verkregen zijn – dus erfenissen van vóór 1999? In dat geval kunt u daartegen succesvol bezwaar maken, mits de bezwaartermijn (6 weken vanaf de aanslagdatum) nog niet is verstreken. Er is namelijk een uitspraak van de […]

 • OVB 2% bij woning in gebruik als bedrijfspand

  Koopt u een woning en neemt u die in gebruik als kantoor of praktijk, dan kunt u de woning toch kopen met 2% overdrachtsbelasting in plaats van 6%. Voorwaarde is dat het pand met relatief eenvoudige aanpassingen zijn oorspronkelijke woonfunctie weer kan terugkrijgen. Alleen bij twijfel is ook de publiekrechtelijke bestemming van het pand van […]

 • Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen

  Bent u mkb’er of zzp’er en levert u goederen of diensten aan grote ondernemingen? In dat geval moet u wellicht ongewenst lang wachten op de betaling. Betalingstermijnen van 60 dagen of langer blijken vaak voor te komen. Die grote afnemer is echter heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U […]