Afschaffen pensioen eigen beheer een voldongen feit

De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mag opbouwen in uw eigen BV.

U moet voor uw verdere pensioenopbouw gebruik maken van de producten van verzekeringsmaatschappijen of banken. Uiteraard kunt u ook via een professionele vermogensbeheerder voor uw pensioen zorgen. Ook vermogensbeheer via uw eigen BV is een alternatief voor de pensioenopbouw in eigen beheer.

Voor de tot 1 april 2017 opgebouwde aanspraken krijgt u een drietal keuzemogelijkheden die gelden voor pensioen dat nog in de opbouwfase verkeert en voor ingegane pensioenuitkeringen. Uw keuze moet u kenbaar maken in 2017, 2018 of 2019. U kunt kiezen tussen afkoop, omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) of de premievrije voortzetting van uw pensioenregeling.