juli 2014

Archief op maand

 • Richtlijnen gebruikelijk loon

  De hoogte van het gebruikelijk loon is altijd een punt van aandacht. Hieronder volgen de richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon bedraagt per kalenderjaar ten minste € 44.000,-. Het betreft hier echter slechts een bewijsregel. Kan de directeur-grootaandeelhouder aannemelijk maken dat een lager salaris gebruikelijk is, dan […]

 • Depotstelsel in plaats van g-rekening; nog even niet

  Maakt u gebruik van flexkrachten die u inhuurt via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer? Dan geldt in beginsel dat de uitlener verantwoordelijk is voor het betalen van de flexkrachten en het inhouden en afdragen van de loonbelasting, premie volksverzekeringen en btw. Echter, wanneer de uitlener verzuimt deze belastingen te betalen, dan kan de Belastingdienst bij uw […]

 • Aangifte deadline 1 april wordt losgelaten

  Momenteel kunt u ter voorbereiding van uw aangifte inkomstenbelasting het aangifteprogramma op uw eigen pc downloaden. De aangifte inkomstenbelasting dient dan vóór 1 april ingediend te worden. Dit verloopt niet altijd even soepel. De Belastingdienst ontwikkelt daarom naast de huidige manier van aangifte doen een online aangifte. Daarmee wordt in de komende maanden een eerste […]

 • VAR Webmodule in aankomst – wel of geen ondernemer?

  Fiscaal ondernemerschap blijft voor discussie zorgen in de praktijk. Een heldere regeling is er niet. Wel kan worden uitgegaan van een aantal specifieke kenmerken. Zo moet er onder meer sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en deelname aan het economische verkeer. Ook dient u als ondernemer ondernemersrisico te lopen, zoals het […]

 • Hoe etiketteert u uw pand?

  De Belastingdienst verwacht van u dat u een duidelijke indeling maakt van het vermogen dat onder de noemer ondernemingsvermogen valt en het vermogen dat gezien kan worden als privévermogen. Die keuze is niet altijd makkelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een pand dat zowel wordt gebruikt voor de onderneming als ook om in te wonen. Panden […]