VAR Webmodule in aankomst – wel of geen ondernemer?

Fiscaal ondernemerschap blijft voor discussie zorgen in de praktijk. Een heldere regeling is er niet. Wel kan worden uitgegaan van een aantal specifieke kenmerken.

Zo moet er onder meer sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en deelname aan het economische verkeer. Ook dient u als ondernemer ondernemersrisico te lopen, zoals het risico op meer of minder opdrachten, het risico dat de kosten de baten overstijgen, alsmede een debiteurenrisico, een aansprakelijkheidsrisico en een ziekte- en invaliditeitsrisico. Tevens is van groot belang hoe ver de bevoegdheden van de opdrachtgever reiken om de opdrachtnemer instructies te geven.

Daarnaast is van belang hoe de beloning tot stand komt, in hoeverre de opdrachtnemer zelf voor materialen en grondstoffen zorgt en in welke mate andere werkzaamheden worden verricht. Dit is een verre van volledige opsomming.

VAR Webmodule

De komst van een digitaal afwegingskader zoals de VAR Webmodule per 1 januari 2015, helpt bij het bepalen van fiscaal ondernemerschap en draagt bij aan de objectiviteit bij de beoordeling. De invoering van de VAR Webmodule heeft als doel de schijnzelfstandigheid harder aan te pakken.

Let op

De opdrachtgever wordt straks medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Dit betekent dat u al bij het invullen de juistheid van de gegevens moet controleren. Binnenkort maakt het kabinet de concrete plannen bekend.