december 2014

Archief op maand

 • Neem uw levenslooptegoed op in 2015

  Hebt u als werknemer nog een levenslooptegoed? U kunt uw tegoed in 2015 voordelig in één keer opnemen. De werkgever mag dan 20% van het opgenomen tegoed onbelast uitbetalen. Deze 80%-regeling gaat alleen gelden voor het levenslooptegoed inclusief rente dat op 31 december 2013 in de levensloopspaarpot zat.

 • Droomdag voor Jessie

  Droomdag 19-11-2014 Dreamchasers Lieke en Yvonne Op 19 november gingen we Jessie op school ophalen met een mooie oldtimer. Ze had al vernomen dat ze op die dag haar droomdag zou hebben, maar wat we gingen doen was voor haar en haar vriendinnetje nog een totale verrassing! Na een kort ritje kwamen we aan bij […]

 • Maak gebruik van de concernregeling

  U kunt per 1 januari 2015 als DGA voordeel behalen met het gebruik van de concernregeling. De concernregeling maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen. Indien u een holdingstructuur hebt, waarbij u in dienst bent bij de holding, dan kunt u straks de vrije ruimtes van de holding en […]

 • Maak gebruik van de Subsidieregeling Praktijkleren

  De afdrachtsvermindering onderwijs is vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Zoals de naam al aangeeft is de nieuwe regeling een subsidie en geen tegemoetkoming in de loonbelasting. Heeft u al een beroep gedaan op deze subsidie? Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 2.700,- per studiejaar per leerlingaanvraag. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet aan specifieke voorwaarden […]

 • Breng uw bonus in de vrije ruimte

  U kunt als DGA uw fiscaal voordeel behalen met de werkkostenregeling  Zo kunt u uw bonussen onder de vrije ruimte laten vallen. Deze is in 2014 nog 1,5% van de loonsom. In 2015 wordt de vrije ruimte verlaagd naar 1,2% van de loonsom. Let op U dient wel te voldoen aan de voorwaarde dat u de […]

 • WWZ Wet Werk en Zekerheid en werkkostenregeling 2015

  Wijzigingen per 1 januari 2015 A. Aanzegtermijn Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht te nemen. Dit betekent dat u de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren over het al dan […]

 • Pensioengevend salaris afgetopt

  Bent u als werkgever voorbereid op de pensioenwijzigingen per 1 januari 2015? U kunt zich alvast beraden over de aanpassing van uw bestaande pensioenregeling en over de vereiste reparatie- en/of (eventuele) compensatiemaatregelen. Zo kan straks over het salaris boven € 100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen worden opgebouwd. Dit maximale pensioengevend salaris wordt jaarlijks geïndexeerd. […]

 • Voorkom verliesverdamping

  Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door: het realiseren van stille reserves […]