Voorkom verliesverdamping

Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back.

Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door:

  • het realiseren van stille reserves / meerwaarde / goodwill;
  • het inbrengen van winstgevende activiteiten;
  • het afbouwen van voorzieningen.