november 2016

Archief op maand

  • Minder Vpb betalen

    U gaat waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten boven deze bedragen blijven belast tegen 25%. Dit heeft de staatssecretaris aangekondigd in zijn brief over het pensioen in eigen beheer.

  • Meld tijdig conversie pensioenrechten bij uw BV

    Stel u heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. U en uw echtgeno(o)t(e) gaan scheiden. U kunt er in dat geval voor kiezen om elkaars  pensioenrechten (nabestaandenpensioen en het te verdelen ouderdomspensioen) om te zetten in eigen rechten (conversie). De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft in dat geval voor dat binnen twee jaar na de […]