Meld tijdig conversie pensioenrechten bij uw BV

Stel u heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. U en uw echtgeno(o)t(e) gaan scheiden. U kunt er in dat geval voor kiezen om elkaars  pensioenrechten (nabestaandenpensioen en het te verdelen ouderdomspensioen) om te zetten in eigen rechten (conversie).

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft in dat geval voor dat binnen twee jaar na de scheiding een mededeling moet worden gedaan aan de pensioenuitvoerder (dat is ook de ‘eigen’ BV). De pensioenuitvoerder moet wel instemmen met de conversie. Zorg er daarom voor dat deze mededeling en het verzoek om toestemming tijdig worden gedaan middels het daarvoor voorgeschreven formulier. Dit formulier kunt u downloaden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.