september 2015

Archief op maand

 • Wijziging regels verzekeringsplicht DGA

  U bent als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werknemer van uw eigen BV. Bent u ook statutair bestuurder, dan bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat u niet-verzekerd bent, vindt u in de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’. Deze regeling is verouderd en wijzigt daarom per 1 januari 2016. De bestaande regeling wordt dan ingetrokken zonder overgangsrecht. Met de […]

 • Bezwaar maken tegen de box-3-heffing over spaarsaldi

  Er zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen de box-3-heffing over spaarsaldi. Aanleiding is de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april jl. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de box-3-heffing mogelijk in strijd is met de Europese regels. Om de toestroom van bezwaarschriften een halt toe te roepen, is de bezwaarprocedure aangewezen als massaal bezwaar. […]

 • Einde VAR – Nu al overeenkomsten voorleggen?

  De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016. De Tweede Kamer is namelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Deze nieuwe regeling voor het bepalen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vervangt de VAR als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt. Let op Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun […]

 • Verbeterde bescherming pensioen zzp-er

  Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u eerst uw pensioenpot aanspreken voordat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Staatssecretaris Klijnsma van SZW vindt dit niet redelijk. Zij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat het pensioenvermogen van zzp-ers beter beschermt. Daarin staat dat u uw pensioenvermogen niet hoeft […]