Maandelijkse archieven: september 2015

Wijziging regels verzekeringsplicht DGA

U bent als directeur-grootaandeelhouder (DGA) werknemer van uw eigen BV. Bent u ook statutair bestuurder,....

Bezwaar maken tegen de box-3-heffing over spaarsaldi

Er zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen de box-3-heffing over spaarsaldi. Aanleiding is de uitspraak van....

Einde VAR – Nu al overeenkomsten voorleggen?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016. De Tweede Kamer is....

Verbeterde bescherming pensioen zzp-er

Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u....

Nieuw: bedenktermijn bij ontslag met wederzijdse toestemming

Wilt u met uw werknemer een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst sluiten? In dat geval moet u daarin sinds....