Bezwaar maken tegen de box-3-heffing over spaarsaldi

Er zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen de box-3-heffing over spaarsaldi. Aanleiding is de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april jl. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de box-3-heffing mogelijk in strijd is met de Europese regels. Om de toestroom van bezwaarschriften een halt toe te roepen, is de bezwaarprocedure aangewezen als massaal bezwaar. Daarbij worden slechts enkele bezwaarschriften in behandeling genomen, waarvan de uitkomst bepalend is voor alle aanslagen, ook voor belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, mits die aanslagen op 26 juni jl. nog niet onherroepelijk vaststonden.