Maandelijkse archieven: september 2016

Knoop doorgehakt pensioen in eigen beheer

Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt....

Zijn uw algemene voorwaarden van kracht?

Als verkopende partij moet u uw afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van....

Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht....

Per 1-1-2016 in een BV? Regel een voorovereenkomst

Als uw eenmanszaak boven verwachting goed draait kunt u overwegen om uw zaak om te....