september 2016

Archief op maand

 • Knoop doorgehakt pensioen in eigen beheer

  Het gaat dan toch gebeuren: het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Als het aan de staatssecretaris ligt al met ingang van 1 januari 2017. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend. Dit staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 1 juli jl. Opmerkelijk genoeg staat hij in deze brief toch een periode van drie jaar toe, waarbinnen u de mogelijkheid krijgt […]

 • Zijn uw algemene voorwaarden van kracht?

  Als verkopende partij moet u uw afnemer (koper) voldoende in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Doet u dat niet op de juiste wijze, dan blijven de algemene voorwaarden buiten toepassing. In dat geval maken de voorwaarden namelijk geen deel uit van de gesloten overeenkomst. De koper neemt kennis van de algemene voorwaarden wanneer u deze aan hem/haar overhandigt. Pas wanneer dat […]

 • Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

  Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Omdat het bewaren van een ID-bewijs van uw opdrachtnemers niet meer wettelijk verplicht is, mag u ook geen kopie of scan meer maken en in uw administratie opnemen. Dat geldt overigens ook voor uitzendkrachten die u inzet. Om […]

 • Per 1-1-2016 in een BV? Regel een voorovereenkomst

  Als uw eenmanszaak boven verwachting goed draait kunt u overwegen om uw zaak om te zetten naar een BV.  Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, als de goede bedrijfsresultaten aanhouden. In dat geval moet u deze maand een intentieverklaring of voorovereenkomst opstellen om de mogelijkheid van omzetting in de BV per 1-1-2016 veilig te […]