Einde kopie ID-bewijzen opdrachtnemers

Sinds 1 mei jl. is de Verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Daarmee komt ook een einde aan de wettelijke plicht een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Omdat het bewaren van een ID-bewijs van uw opdrachtnemers niet meer wettelijk verplicht is, mag u ook geen kopie of scan meer maken en in uw administratie opnemen. Dat geldt overigens ook voor uitzendkrachten die u inzet.

Om de identiteit van de uitzendkracht te kunnen aantonen kunt u wel de volgende gegevens opnemen in uw administratie:

  • NAW-gegevens;
  • geboortedatum;
  • BSN;
  • Nationaliteit;
  • soort, nummer en geldigheidsduur van het ID-bewijs;
  • specificatie gewerkte uren;
  • naam, adres en woonplaats van het uitzendbureau;
  • (eventueel) verblijfs- of tewerkstellingsvergunning.

Tip

Er geldt nog wel steeds een wettelijke plicht voor werkgevers om een kopie te bewaren van een – ten tijde van de indiensttreding – geldig identiteitsbewijs van de werknemer. De aard van de arbeidsrelatie is dus van belang. Blijkt een vermeende zzp’er toch een werknemer te zijn, dan moet u over een kopie van een geldig ID-bewijs beschikken om aan het anoniementarief te ontkomen, maar die heeft u waarschijnlijk niet. U dacht immers dat de opdrachtnemer een zzp’er was, waarvoor de bewaarplicht van een ID-bewijs niet meer verplicht is. Zorg daarom dat u de aard van de arbeidsrelatie vooraf goed laat beoordelen.