februari 2015

Archief op maand

  • VAR wordt voorlopig nog niet vervangen door BGL!

    Het is de bedoeling dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) dit jaar wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Onlangs heeft de Tweede Kamer echter besloten de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten omdat er veel kritiek is op de voorgestelde regeling. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Wiebes van Financiën eerst alternatieve oplossingen […]

  • Recht op extra investeringsaftrek?

    Doet u aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O)? In dat geval kunt u naast de S&O-aftrek mogelijk ook gebruikmaken van de Research & Development Aftrek (RDA). Ondernemers met een S&O-verklaring hebben recht op een aanvullende investeringsaftrek (RDA) in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2015 is 60% van de exploitatie- en investeringskosten voor onderzoek en ontwikkeling aftrekbaar […]