VAR wordt voorlopig nog niet vervangen door BGL!

Het is de bedoeling dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) dit jaar wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL).

Onlangs heeft de Tweede Kamer echter besloten de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten omdat er veel kritiek is op de voorgestelde regeling. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Wiebes van Financiën eerst alternatieve oplossingen onderzoekt. Dus het kan nog wel even duren voordat de VAR definitief wordt afgeschaft. Voorlopig blijft de VAR 2014 ook gelden voor 2015. Het is nog niet duidelijk hoelang dit zo blijft.

Met de invoering van de BGL worden opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP-ers) beiden verantwoordelijk voor de beoordeling van de vraag of loonbelasting en premies moeten worden ingehouden en afgedragen.

De bedoeling was dat er een webmodule zou komen waarop de ZZP-er inlogt en een aantal vragen beantwoordt. Op grond van de ingevulde antwoorden wordt direct een BGL afgegeven of afgewezen. De antwoorden worden verwerkt als stellingen op een bijlage bij de BGL. De opdrachtgever moet vervolgens controleren of de stellingen overeenkomen met de afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtnemer. Hierdoor wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de kwalificatie van de te verrichten werkzaamheden en kan hij geconfronteerd worden met naheffingen loonbelastingen en premies.