augustus 2015

Archief op maand

 • Let op de correctie-RDA-beschikking

  U kunt in 2015 kosten en/of investeringen via de RDA (aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk) voor 60% aftrekken van de fiscale winst indien u voldoet aan de voorwaarden. Let wel op het feit dat u geconfronteerd kunt worden met een correctie-RDA-beschikking. Hoe ziet de correctie-RDA-beschikking eruit voor ondernemers? Indien de gerealiseerde S&O-uren of de […]

 • Internet- en telefoonaansluiting verschillend behandeld

  Werkt uw werknemer vanuit huis? Dan is voor het werk internet en een telefoon nodig. Deze worden fiscaal verschillend behandeld. Zo valt de vergoeding voor een internetaansluiting die uw werknemer nodig heeft om thuis te werken onder het noodzakelijkheidscriterium van de werkkostenregeling (WKR) en is deze vergoeding dus onbelast.  Gaat het echter om de vergoeding van […]

 • Faillissement in zicht, blijf correct handelen

  Ook als het faillissement van uw BV niet meer af te wenden is moet u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) netjes blijven handelen. U moet bijvoorbeeld geen onverplichte transacties meer doen die voor de schuldeisers van de BV nadelig zijn. Straks heeft de curator het voor het zeggen en kan hij deze rechtshandelingen alsnog vernietigen en u […]

 • Benut de premiekorting voor jonge werknemers

  Wanneer u als werkgever een jongere werknemer (tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt dan kunt u een korting op de premies werknemersverzekeringen krijgen van € 3.500,- per jaar. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen welke hier zijn te lezen. Per 1 juli zijn de voorwaarden voor de premiekorting versoepeld: u komt […]