Benut de premiekorting voor jonge werknemers

Wanneer u als werkgever een jongere werknemer (tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt dan kunt u een korting op de premies werknemersverzekeringen krijgen van € 3.500,- per jaar. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen welke hier zijn te lezen.

Per 1 juli zijn de voorwaarden voor de premiekorting versoepeld: u komt al in aanmerking voor een premiekorting als u de jongere werknemer voor tenminste 24 uur per week in dienst neemt. Tot 1 juli was deze grens vastgesteld op minstens 32 uur per week.