november 2014

Archief op maand

 • Maak gebruik van verlaagd ab-tarief

  U kunt nog voor het einde van het jaar een dividenduitkering doen onder het verlaagd aanmerkelijkbelang-tarief van 22% voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet meer dan € 250.000,- bedraagt. Met uw fiscale partner behaalt u nog meer voordeel. U kunt samen totaal € 500.000,- tegen 22% uitkeren in 2014. Let op In 2015 geldt […]

 • U bepaalt straks wat noodzakelijk is

  U als werkgever bepaalt per 1 januari 2015 of er sprake is van noodzaak bij een beperkt aantal voorzieningen voor uw werknemers. Hierbij moet u denken aan voorzieningen zoals gereedschappen, computers, mobiele communicatieapparatuur en dergelijke apparatuur. Indien u als werkgever het noodzakelijk vindt dat de werknemer de voorziening tot zijn beschikking heeft en dat de werknemer die […]

 • Toets het gebruikelijk loon

  Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA. Het is aan te raden om te toetsen of de gebruikelijk-loonregeling goed wordt toegepast.  Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn […]

 • Maak optimaal gebruik van investeringsaftrek

  Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari 2015. Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer investeringsaftrek. Voor vragen en berekeningen zijn wij u natuurlijk graag van dienst!

 • Verlaag uw winst en waardeer activa af

  Er zijn een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven zoals een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel.  Als een voorziening niet mogelijk is, kan soms een kostenegalisatiereserve uitkomst bieden. Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot […]

 • De werkkostenregeling

  Per 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) te gaan toepassen. Het keuzeregime met de vrije vergoedingen en verstrekkingen komt daarmee te vervallen. Dit overgangsregime wordt afgeschaft omdat het ten eerste € 300 miljoen per jaar kost en ten tweede omdat de WKR breed en goed gewaardeerd wordt in Nederland. Er vindt wel een […]